Havs Lera

Havs Lera

Naturprodukter hos oss innebär att det inte ska förekomma kemiska ämnen i prokterna. 100% natur medel som efter rengöring skall komma till din användning. Donévit "Naturprodukt" är en ren produkt ur naturens enormt fina resurserna.